Netherlands
Netherlands
CasaLasDunas
CasaLasDunas

Huis kopen in Spanje

 

Hoe gaat alles in zijn werk bij de Spaanse notaris oftewel: wat doet een Spaanse notaris niet wat een Nederlandse notaris wel doet? Waar moet u op letten bij het opmaken van de Escritura (notariële akte)? Hoe gaat de inschrijving bij het Kadaster?

En zo zijn er nog talloze vragen waar u mee te maken zult krijgen en waar CasaLasDunas u het antwoord op kan geven en u met raad en daad terzijde zal staan. Een Gestor is de schakel tussen de klant en de diversen Spaanse instanties en neemt een heleboel administratieve rompslomp ergernis en onnodig wachten uit handen. Uw gestor weet de weg in Spanje en spreekt uw taal.

De gestor doet alle voorbereidende werkzaamheden voor de notaris en is mede verantwoordelijk als uw fiscaalvertegenwoodiger in de akte. De gestor zorgt voor het afdragen van de belastingen inschrijving in het kadaster en omzetting van nutsvoorzieningen zoals ook van de communidad. ( vereniging) van huiseigenaren.

Het volgende stappen plan hanteren wij bij de aankoop van een woning.

 • Na akkoord van de aankoopprijs van de betreffende woning betreffende de aankoopprijs, gaan wij een reserveringscontract opstellen, zodat de woning van de markt gehaald kan worden. Een aanbetaling van 3000.—€ of in sommige gevallen 6000.–€ moet dan worden betaald en wordt in mindering gebracht op de aankoopprijs.
 • Onze gestor gaat met u het NIE nummer aanvragen en een Spaanse bankrekening openen, zodat u later uw gelden voor de aankoop op uw eigen Spaanse rekening kan deponeren.
 • Wij gaan de Nota Simple opvragen van de woning, waarin alles vermeld staat betreffende eigenaar van de woning, locatie, aantal m2 van het perceel en woning en of er een hypotheek op rust of andere zaken die naar voren komen en aandacht nodig hebben om in orde gebracht te worden.
 • Na goedkeuring van alle documenten gaan wij een datum vast leggen voor de overdracht, dit in afstemming met de verkopende partij.
 • In tussentijd gaat onze gestor alle administratieve werkzaamheden verrichten die noodzakelijk zijn voor het verrekenen van openstaande zaken zoals Water-Electra- belastingen- en eventuele hypotheek. U ontvangt daarvan een totaal overzicht.
 • Op de afgesproken dag om naar de notaris te gaan, gaan wij met u naar de bank om een bankcheque op te halen, daarna vind inspectie van de woning plaats en vervolgens gaan wij naar de notaris.
 • Bij de notaris zijn aanwezig de verkopers met eventueel een afgevaardigde van de bank indien de hypotheek gecanceld dient te worden, onze gestor welke die akte mondeling vertaald, de notaris, welke de paspoorten en NIE nummers en de cheque controleert en die de akte in het Spaans nogmaals voorleest.
 • Na ondertekeningen zullen de sleutels overhandigt worden en bent u eigenaar van de woning en ontvangt u Copia Simples ( kopie van de akte)
 • Onze gestor gaat verder de werkzaamheden vervolgen door de betalingen te verrichten aan de notaris-belastingen-inschrijvingen bij kadaster- omzetten van water en Electra, na ongeveer 2 maanden ontvangen wij de geregistreerde akte en zullen wij u deze overhandigen.
 • De gestor van CasaLasDunas kan u zien als vervangende advocaat. Deze doet niet alleen de zelfde werkzaamheden als een advocaat maar juist meer aangezien zij ten alle tijden Uw aanspreekpunt blijft voor zaken als invoer van auto- aangiftes van belastingen of onvoorziene omstandigheden waarbij u een vertaalster nodig heeft.
 • Voor vragen: [email protected]