Netherlands
Netherlands
CasaLasDunas
CasaLasDunas
Nieuws
17 november 2017

Rechtsonzekerheid over gemeentelijke Plusvalía

Op 17 mei 2017 bepaalde het Spaanse Constitutionele Hof dat gemeenten in strijd handelen met de Spaanse grondwet wanneer zij Plusvalia-belasting heffen van huiseigenaren die geen winst maken bij de verkoop van hun huis. De uitspraak van het hof geldt voor heel Spanje, nadat enkele maanden ervoor al een gelijkluidende uitspraak voor Baskenland was gegeven. Het vonnis kwam dus niet als een verrassing.

De uitspraak heeft verstrekkende financiële gevolgen voor gemeenten aangezien de afgelopen jaren veel mensen hun huis met verlies hebben verkocht als gevolg van de Spaanse onroerendgoedcrisis. Dat gemeenten in hun berekeningen komen tot een belastingschuld, ook indien in werkelijkheid geen sprake is van vermogenswinst, valt te verklaren door de grondslagen die de gemeente daarbij hanteert. Een daarvan is het enkele bezit van de woning, ongeacht of de waarde ervan gedurende die bezitsperiode is gestegen.

De Spaanse overheid begrijpt dat zij de wet moet aanpassen naar aanleiding van de uitspraken, maar neemt daarvoor zoals gebruikelijk rustig de tijd. Dit ondanks het feit dat zowel de Catalaanse als de Spaanse vereniging van gemeenten het Ministerie dringend hebben verzocht op zo kort mogelijke termijn te komen tot vaststelling van de nieuwe wetgeving.

Onwenselijke situatie
Ondertussen bestaat voor gemeenten en burgers een grote rechtsonzekerheid: moeten zij de plusvalia toch betalen, wetende dat de aanslag van de gemeente in strijd met de wet is? En moeten gemeenten de wet blijven toepassen zolang deze niet officieel is aangepast, en blijven zij de belasting innen, in de wetenschap dat zij deze zullen moeten terugbetalen? En zal terugbetaling in zo´n geval ambtshalve dienen te geschieden, of alleen op verzoek van de belanghebbende? Een bepaald onwenselijke situatie voor alle betrokkenen.

 
Hoewel de grote meerderheid van de Spaanse gemeenten aanslagen blijft opleggen conform de oude wet, dus ook aan huiseigenaren die hun woning met verlies verkopen, zijn er nu toch steeds meer gemeenten die een andere benadering kiezen. Zo hebben Málaga en Castelldefels onlangs bekend gemaakt de inning van plusvalia te schorsen in afwachting van de nieuwe wetgeving van het Ministerie van Financiën.

Bijdrage mr. Martijn Bressers, oprichter van Bressers Advocaten, een internationaal georiënteerd advocatenkantoor waarin advocaten uit diverse landen van de Europese Unie zijn verenigd. Zij behartigen de belangen van hun cliënten in juridische kwesties die zich afspelen in met name Spanje, Nederland en Frankrijk.

Bron: Mondi