Netherlands
Netherlands
CasaLasDunas
CasaLasDunas
Nieuws
08 maart 2018

Goede voorbereiding voor bezoek aan Second Home

Goede voorbereiding voor bezoek aan Second Home

Van vrijdag 9 tot en met zondag 11 maart wordt de beurs voor tweede woningen georganiseerd in de Jaarbeurs in Utrecht. De markt voor een tweede huis of recreatiewoning is de afgelopen jaren sterk gegroeid. De verwachting is dat het druk zal zijn op de beurs. Vrijdag is een relatief rustige dag, maar zondag wordt het dringen. Als u serieuze plannen hebt om een tweede woning aan te schaffen voor uw eigen genot of als beleggingsobject, bereid u dan goed voor.

Met een goede voorbereiding is een bezoek aan de Second Home beurs de moeite waard. Mondi geeft als belangenorganisatie tips om uw tijd op de beursvloer nuttig en plezierig in te vullen.

Tip 1 | uw motief
Mondi maakt onderscheid in drie verschillende motieven voor aan koop van vastgoed in het buitenland:
1. Uw tweede (t)huis om er vooral zelf van te genieten;
2. Uw tweede huis of recreatiewoning als beleggingsobject voor een aantrekkelijk verhuurrendement;
3. Uw eerste huis in het buitenland voor mensen die willen gaan emigreren voor een (semi)permanent verblijf.

Het gehele traject van oriëntatie tot en met aankoop verschilt afhankelijk van het motief sterk van elkaar, vooral in tijd. Bij een vastgoedbelegging gaat het uiteindelijk vooral om een weloverwogen rationele aankoopbeslissing, die u in relatief korte tijd kunt nemen. Bij de aankoop van een tweede woning om er voornamelijk zelf van te genieten, spelen naast rationele argumenten ook persoonlijke wensen en behoeften een grote rol. Koop nooit een huis zonder de locatie en regio in verschillende seizoenen bezocht te hebben! Als u gaat emigreren, neem er dan vooral de tijd voor, leer de taal als u deze nog niet beheerst en betrek alle gezinsleden in uw plannen. Kom niet met een verrassing voor uw kinderen, dat u na de grote vakantie gaat verhuizen naar het buitenland. Ook kinderen moeten de mogelijkheid hebben om zich voor te bereiden. Bepaal dus, voordat u zich echt gaat oriënteren, uw motief.

Tip 2 | uw profiel
Maak voordat u de beurs bezoekt een inventarisatie van uw persoonlijke wensen en behoeften. Een deskundige makelaar kan pas daadwerkelijk iets voor u betekenen als hij of zij kan anticiperen op uw behoeften en weet wat voor u financieel haalbaar is.

Tip 3 | plan uw bezoek
Als u de Second Home beurs bezoekt, is het verstandig u goed voor te bereiden. Welke lezingen wenst u bij te wonen? Het volledige programma staat op de website van Second Home. Plan de tijdstippen in uw agenda. Welke exposanten wilt u zeker spreken? Ook hiervan is een exposantenlijst beschikbaar met meer achtergrondinformatie over de organisaties. Bent u op zoek naar vastgoed in Spanje? Neem dan de tijd om een selectie te maken van aanbieders en deskundigen. Van de in totaal 140 exposanten zijn er maar liefst 49 actief in Spanje. Via de beursplattegrond kunt u vooraf uw route bepalen. Bent u geïnteresseerd in een land waar maar één of slechts enkele exposanten van vertegenwoordigd zijn, maak dan uw keuze of een bezoek aan de beurs verstandig is. U kunt ook direct een afspraak inplannen voor een vrijblijvend gesprek.

Tip 4 | uw privacy
Het mooie van de beurs is dat u persoonlijk kennis kunt maken met exposanten. Wat is vervolgens uw eerste indruk? Hoe deskundig acht u de exposant? Wat is de toegevoegde waarde van de makelaar? Als de bemiddelaar niet deskundig en thuis is in uw favoriete regio, vervolgens ook niet bekend is met de taal, de cultuur en plaatselijke gewoontes, dan adviseert Mondi dat u zich nog even verder oriënteert. Stel bijvoorbeeld een aantal gerichte vragen om de kennis te testen, waar u zelf al het antwoord op weet, voordat u uw privacygevoelige gegevens kenbaar maakt. Dit zien wij als een testje om bestwil. Raadpleeg anders eerst eens het artikel Wet bescherming persoonsgegevens massaal geschonden.

Tip 5 | deskundigheid
Het advies van Mondi is om nooit te besparen op deskundigheid. Op de beurs hebt u voldoende gelegenheid om vrijblijvend de dialoog met een deskundige aan te gaan. Maak hier gebruik van.

Tip 6 | (gegarandeerd) verhuurrendement toetsen
Het is mooi om bijvoorbeeld een (gegarandeerd) verhuurrendement in het vooruitzicht te hebben, maar pas op dat u uw eigen rendement niet zelf voorfinanciert in de aankoopprijs. Is de aankoopprijs ook een marktconforme prijs? Hoe realistisch is het (geprognotiseerde) rendement? Een mooi verkoopverhaal kan aantrekkelijk klinken, maar vraag gewoon berekeningen en relevante achtergrondinformatie op papier. Dan kunt u dit thuis nog eens rustig bestuderen of als lid van Mondi voorleggen aan de belangenorganisatie ter verificatie.

Tip 7 | financiën op orde
Op het moment suprême ondervinden of de aankoop van de gewenste woning wel door kan gaan, loopt regelmatig op teleurstellingen uit. Mondi adviseert om al tijdens de oriëntatiefase voor aankoop van een (tweede) woning of beleggingsobject in het buitenland te onderzoeken wat de financiële mogelijkheden zijn. Raadpleeg hiervoor ook eens de reactie van enkele deskundigen op vragen van Mondi in het artikel Hypotheek tweede woning buitenland.

Tip 8 | antecedentenonderzoek
Check de feiten! Als een makelaar of projectontwikkelaar zaken met u wenst te doen, dient deze partij te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In het buitenland kunnen er andere wetten en regels gelden, maar ga ervan uit dat er een soortgelijke wet van toepassing is. Het Ministerie van Financiën heeft een verkorte en vereenvoudigde weergave van de verplichtingen van makelaars en bemiddelaars in onroerende zaken.

Het is dus ook niet meer dan vanzelfsprekend dat ook u weet met wie u zakendoet. Hebt u serieuze plannen om met een aanbieder van vastgoed in zee te gaan, controleer dan de gegevens van de makelaar en organisatie. Mondi kan u bevestigen dat u hier heel wat ellende mee kunt besparen. Bijna dagelijks verricht Mondi namens haar leden een (antecedenten)onderzoek.

Tip 9 | het tekenen van de (voorlopige) koopovereenkomst
Koop nooit vastgoed in het buitenland zonder dat u een aankoopcontract hebt laten toetsen door een onafhankelijke en deskundige advocaat. Natuurlijk zal de betrokken makelaar u graag willen helpen met het zoeken naar een geschikte advocaat. Besef wel dat er dan nooit sprake mag zijn van eventuele conflicterende belangen. Met andere woorden: de advocaat die uit uw belang dient te handelen, mag nooit tegelijkertijd de verkopende partij dienen. In de praktijk is dit helaas schering en inslag. Via Mondi kunt u als lid gebruik maken van de juridische QuickScan of verbeterde afspraken maken voor het (volledige) traject van juridische begeleiding.

Tip 10 | genieten
Allereerst bent u bevoorrecht als u een tweede huis of vastgoedbelegging kunt aanschaffen. Het proces van oriëntatie tot aankoop dient prettig en plezierig te zijn. Natuurlijk kunnen er best wel wat obstakels zijn of is het soms even spannend, maar het doel moet natuurlijk altijd zijn om lang van uw aanschaf te kunnen genieten. Dat kan als u een weloverwogen aankoopbeslissing kunt nemen, waarbij u door derden professioneel en objectief wordt bijgestaan. Helaas zijn er nogal wat eendagsvliegen en gelukszoekers op de markt actief, die niet per definitie aan uw belangen denken.

Tot slot
Mondi is als belangenorganisatie sinds het voorjaar 2017 niet meer actief op de beurzen van Second Home in zowel Nederland als België, zo blijkt ook uit een eerdere publicatie. Mondi verzorgt dus geen lezingen meer en Mondi is ook niet als exposant actief. Toch wenst Mondi de organisatie van Second Home en een groot deel van de exposanten veel succes toe.

Over Second Home
Praktische informatie

Over Mondi
Mondi is een organisatie die opkomt voor de belangen van haar leden en hen voorziet van praktische en preventieve informatie om succesvol een (tweede) woning in het buitenland of een recreatiewoning in Nederland aan te schaffen. Waar, bij of via wie leden uiteindelijk kopen is Mondi om het even, zolang onze leden maar succesvol kopen en vooral lang van hun aankoop kunnen genieten. Ook als ze tegen obstakels aanlopen na de aankoop kunnen ze als lid een beroep op Mondi doen. > lees verder.

Bron: Mondi