Netherlands
Netherlands
CasaLasDunas
CasaLasDunas

Overdrachtsbelasting en Zegelrecht in Spanje

 

Als u een bestaand huis koopt van een particulier, dan betaalt u in Spanje overdrachtsbelasting over het in de Escritura vermelde bedrag. Afhankelijk van de provincie varieert het ITP-tarief van 7% tot 10%.

Daarnaast betaalt u zegelbelasting, ( allen van toepassing bij nieuwbouw)  de zogenaamde AJD (Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados), die varieert van 0,5% tot 1,5%, ook weer afhankelijk van provincie (en gemeente). Als u van een projectontwikkelaar of aannemer koopt, betaalt u geen overdrachtsbelasting, maar 10% IVA (BTW).  Om minder overdrachtsbelasting te hoeven betalen, werd (en wordt) in de Escritura vaak een lagere waarde dan de werkelijke waarde vermeld. Echter, bij verkoop van de woning dient u in Spanje belasting te betalen over de winst.

Een lagere aankoopwaarde in de Escritura betekent dat de winst bij verkoop hoger wordt en u bij verkoop een hogere vermogenswinstbelasting dient te betalen. Het voordeel bij aankoop wordt daarmee bij verkoop weer opgeheven. Bovendien komt het steeds vaker voor dat de koper te maken krijgt met een naheffing (plus rente en boete), als blijkt dat de opgegeven waarde in de Escritura duidelijk lager is dan de reële marktwaarde.

Voor meer informatie mailto:[email protected]

Overdrachtsbelasting (= Impuesto de Transmisiones Patrimoniales)

Overzicht woningen